Lokaleoversigt // Room overview

Se alle bookninger i Det Kongelige Akademis lokaler // See all reservations in Royal Danish Academy rooms.

Vælg en uge // select a week:

eller vælg en anden uge // or select another week:

Eller vælg et filter // or select a filter:

Filtrer efter bygning:                               

Vist uge: 21, 2024

Lokale/Room Mandag/Monday 20-05-2024 Tirsdag/Tuesday 21-05-2024 Onsdag/Wednesday 22-05-2024 Torsdag/Thursday 23-05-2024 Fredag/Friday 24-05-2024

Vælg uge herover og vælg eventuelt en filtrering // Select week above and select a filter if necessary.